E - s h o p

ZELPo-K, spol. s r.o.

vyhledavani.png, 2,0kB Vyhledávání

Doporučujeme

N250slSýrové nitě 250g

Nepařené sýry

Obchodní podmínky eshopu ZELPo-K, spol. s r.o.

 

I. Základní ustanovení:

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen Zboží) dle § 2085 zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi dodavatelem jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158  NOZ

 

1. Dodavatel (prodávající):
ZELPo-K, spol. s r.o., Vysoké Popovice 185, PSČ 664 84. Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 29240 vedená u Krajského soudu v Brně.

Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 25525042
DIČ: CZ25525042

(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 546450286, 608837952
e-mail: parene.syry@seznam.cz

Další kontaktní údaje jsou zveřejněny v kategorii „kontakty".

 

2. Kupující (dále jen zákazník či spotřebitel)

 

– fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

3. Označení Zboží, které je předmětem nabídky eshopu, na základě objednávek Kupujícího (Zákazníka či Spotřebitele)

 

- pařené sýry
- nepařené sýry 
- ostatní
(dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek zboží)

 

4. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách dodavatele je katalogem potravin dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.

 

 

Po odeslání objednávky, bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazníkovi bude odeslána zálohová faktura k úhradě.

 

 

5. Ceny Zboží

Platné ceny zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky. 
Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému dodavatele.
Minimální cena objednávky není stanovena.

 

 

 

 

6. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude zákazníkovi doručena zálohová faktura. 

Pokud nedojde k úhradě zálohové faktury do 5 dní od objednání zboží, bude objednávka stornována.


7. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané zboží bude dle provozních možností dodavatele, odesláno co v nejkratším čase, a to po připsání úhrady za zálohovou faktu na účet prodávajícího.

Doprava je realizovaná prostřednictvím České pošty, balík do ruky.

Pokud nedojde k úhradě zálohové faktury do 5 dní od objednání zboží, bude objednávka stornována.

 

Jiný způsob dopravy není možný.

 

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

8. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné uhradit výhradně předem, úhradou zálohové faktury.

 

 

9. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

a) Záruční lhůty 
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Při prodeji zboží zákazníkům dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou hmotnost, množství a míru. Tyto závady je kupující povinen oznámit neprodleně po převzetí zásilky.

Z důvodu zasílání zboží poštou "balíkem do ruky", se záruka nevztahuje na reklamace spojené s narušením teplotního režimu výrobku. Veškerou odpovědnost za škody způsobené touto skutečností, nese kupující.

Korbáčky v solném nálevu zasíláme jen na vlastní nebezpečí kupujícího (při neopatrné manipulasi s balíkem, může dojít k vylití nálevu)

 
10. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresuparene.syry@seznam.cznebo telefonicky na tel. +420 546450286 a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.

 

a) Právo Zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst. 1 písmeno d) NOZ).

Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto zákazník nemůže od smlouvy na dodávku zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829  NOZ .

 

b) Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


11. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099  NOZ a zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.


12. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "svého profilu".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na parene.syry@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 

© ZELPo-K

 

Eshop – provozovatel ZELPo-K, spol. s r.o.

 

kosik.png, 1,8kB Nákupní koš

V nákupním košíku je
0 položek za 0.00 Kč.

Akční zboží

Sýrové nitě 1kg

N1kg sl

Cena: 258.75 Kč Koupit

Nejprodávanější

Sýrové nitě 250g

N250sl

Cena: 67.26 Kč Koupit

Sýrové nitě uzené 250g

N250uz

Cena: 74.55 Kč Koupit

Sýrové nitě česnekové 250g

N250č

Cena: 74.55 Kč Koupit

Zjistit info o objednavce Objednávka

prihlaseni.png, 1,9kB  Přihlášení

E-mail
Heslo
Registrace
Zapomenuté heslo

novinky.png, 1,8kB Novinky mailem

Přeji si dostávat novinky do svojí e-mailové schránky:

E-mail:
Archiv

RSS kanal RSS kanál

Aktuality z našeho eshopu pohodlně přes náš RSS kanál.

ZELPo-K, spol. s r.o., Vysoké Popovice 185, 66484, IČO:25525042, DIČ:CZ25525042, tel.:546450286. Web: www.zelpo-k.cz. Bankovní spojení: 2290554309/0800 , Česká spořitelna.

ESHOP-PLUS.CZ: okamžitě funkční vlastní eshop

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.